visöker.克拉特 - vi-ska-Överträffa-målen销售负责任的安全

回到现有的工作

申请最新:30-04-2021·位置:Göteborg

Villu Vara Med Och Utvecklavårförsäljningochfåmöjlighetatatmarbeta med invenagerade Kollegor Som Brinnerföraththållavårtaffärsområdesäkerhet我弗拉姆斯特拉姆Fokuserar duPå优化AV Kundens Verksamhet我是DINFÖRSäljning?Ärduensäljareomutmanar och har bred Kompetens InomSäkerhetsområdet?DÅKANDAMARAVårnya销售负责,TILLvårtSäljteamSäkerhetIEATIONVÄST。理想放置ÄRIGöteborg男士AnnanPlaceringsortPånågotAvVåraSäljkontorInom Regionen Kan Diskuteras。

vi erbjuder.
EttOmväxlandeoch utmanande arbete hos Eett Av Norra Europas Mest Innovativa Och Ledande Sourcing&Services-FöretagInom El,VS Och Industri。VI VET ATTSOLARSMÖJLIGHERTATVäxaHängerPåattVåraMedarbetareFortsätteratt utvecklas。Personlig UtvecklingVärderarvihögtduharmöjlighetatt forma din egen vardag och utveckla din Kompetens我en insiverandemiljö。VIÄRÖvertygadeOM ATT VIÄR强大的共同基因组ATT Tillsammans Skapa en DynamiskMiljöOch Kontinuerligt ArbetaFöratidentifiera och utveckla nyaaffärmöjligheter。

Fokusområdh.

 • Inom kundseget verkaföratdinasäljaktiviteterutvecklar kundens verksamhet med de produkter ochtjänstersolar har atterbjuda
 • Vidareutvecklaaffärsområdettillsammans medsäljteamet
 • Förhandlaochupprättakundavtal isamrådmedvåra帐户经理
 • Kundbearbetning i Genighet Med UtarbetadPlanförrespektive昆库茨
 • Utforma Och Erbjuda Attraktivaaffärsförslag直到Kunderna engigt solars riktlinjer
 • GenomföraInterna Samt Externa Utbildningar InomOmrådet
 • Medverka Vid Kundevent,Seminarier SamtMässor

kvalifikationer.

 • VI Ser Att du Har Bredd InomSäkerhetsområdet(路人系统,CCTV,坦布罗特&Larm)
 • Erfarenhet av aktivtförsäljningsarbete
 • Goda Kunskaper InomSäkerhetslösningar
 • Goda Kunskaper I Engelska,BådeSkriftligtoch muntligt
 • MeriterAndeärnågon形式AV Marknads- /Säljutbildning

DIN FILFIL.
SOM销售负责任Hos OSS Ser VI ATT Du Har Starkt Driv,TydligtAffärsfokusoch elttruktureratarbetssätt。du arbetar结果inriktat med上帝普拉运输motlångsiktigaförsäljningsmål。Med Ett Stort Engagemang OchIntresseFörVårakunders verksamhet utvecklar duaffärsmässigarelationer och erbjuder kunden unika perspektiv。DuKänner直到Vad Som DriverVärdeFörkundenoch erbjudertekniskvägledningi dinsäljdialog。Föratnånångångii denna roll tr​​ivs du MedMångaKontaktytoroch duHarlättttat斯卡帕飞行器inla LED。VI Ser Att duÄrsjälvständig,Kreativ OchMålmedvetenFöratsdrivaLångsiktigaSäljProcesser。förosäramramverkan internt viktigtföratnåvåramåloch at du har goda teamenenskaper ser vi som enavgörandefaktor i denna roll。vidare har duharförmåghatpalsera ditt arbete och samtidigt varalyhördoch flexibel ienföränderligmiljö。

Kontakt OchAnsökan.
Låterdtasom du?Urvalet Kommer AttSKELÖPANDEOCH VI SER FRAM ENDOR DINANSÖKANSÅSÅSNARTSOMMöjligt。
Önskarduytterligare信息OMTjänstenÄrdälkommenattKontakta Matson销售经理安全性,mats.magnusson@solar.se.se.,Mobil:0730-938640。

VarmtVälkommenMed DinAnsökan!

申请

回到现有的工作

其他可用的工作

产品专家

申请最新
09-04-2021.
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź

初级主数据专家

申请最新
31-03-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź