nu rekryterar vi.Mitt-mål-är-nöjda-kunderTekniskInnesäljareel.

回到现有的工作

申请最新:09-04-2021·位置:Norrköping

Trivs du i Eett Arbete Med FokusPå服务ochnöjdakunder?Som TekniskInnesäljareHOSSolarBemöterdudagligenvårakunderföraterbjudaväglingochbästamöjliga服务Utifrånderas behov。Vill Du Ha En RollDärufårdtanyttaav ditt tekniska intresse och viljaatHittaLösningar?i rollen kommer duatförbättravårakunders verksamheter genom tekniskrådgivivingochförsäljningav produkter Inom el,Samtvåravärdeskapandetjänster。Tycker du Att ovanStämmer在PåPigKandumarvårnästaTekniskaInnesäljare到VårtKompetenscenterINorrköping

vi erbjuder.
EttOmväxlandeoch utmanande arbete hos Eett Av Norra Europas Mest Innovativa Och Ledande Sourcing&Services-FöretagInom El,VVS Och Industri。VI VET ATTSOLARSMÖJLIGHERTATVäxaHängerPåattVåraMedarbetareFortsätteratt utvecklas。Personlig Utvecklingvärderarvihögtoch vi erbjuder bland annat olikautbildningsprogramförinkarriärsutveckling。vi lever efter ostot“更强大”och nubehövervi digföratalriännustarkare。

Per Larsson Som Kommer Att VaraNärmasteChefBerättar:“Jag Tycker Att ManSkasökarillen SomTeknisksäljareHOS太阳能OM Man Trivs I En专长德国FårMörmöjlighetenThatFörmedlaInKunskapTill Andra。每个Har Tidigare Arbetat SomUtesäljarePå太阳能OchDärefterHAFT en Resa Som Ansvarig Och Ledare。“Jag trivsbästmedallafartiska medarbetarepå太阳能och har alltid uppskattat eth jobbdärmanfårbetamedärer”,Berättarper。Medarbetare Brukar Beskriva每Som Engagerrad I SITT Arbete Och Att Han Bidrar Med En PositivInställning。“矿物野外leatäratssthapasammanhållning我格兰普登医疗费尔·斯塔尔·莱克斯·奥克斯·奥克特(Chat Lyckas Och Att)直到jobbet!”

Huvudarbetsupppgifter
Utifrånkundens behov och din kunskap Inom el Branschen arbetar du medförsäljningav solars ochtjänsterÖver透视och och rover ochtjänsteröveryhtefon och domor。我是DIN ROLL KOMER DU ATT ARBETASJÄLVSTÄNDIGT,SÅVÄLSMARBETAMECKLLEGOR INAM SOLAR KRICKSOÅDANTSOM KUNDAKTIVITETER,SAMPTER,SAMT NYA Kunders潜在的OCH Behov AV Produkter OchTjänster。du Kommerävaraendelavvårtlöpandeförbättringsarbete。

kvalifikationer.

•Teknisk UtbildningPåumnasienivåellererfarenhetfrånel branschen,som exempelvis el-montör,säljare,tekniker

•GärnaErfarenhetInomFörsäljning

•Erfarenhet Att Jobba I Excel,SAP,SalesforceÄRMeriterande

概要
Förutomatt du Har Ett IntresseFörTekniskRådgivningochFörsäljningSerVI Att Du Tycker OM Att Arbeta Med Service MOT Kunder Inom Bland Annat Inshat Inswationsbranschen。DuHarförmågaattförstådessakunders behov och omvandlar detta till到Ett AktivtSälj基因组Att Vara Engagerad,Kreativ Och FokuseradPålösningar。dufårEttStort Eget Ansvar Att HittaEffektivaLösningarFörvåraKunder,Agera Professellt OchSäkerställaGodaModärerFöratnåSattaMål。Föratt lecckas som teknisksäljarehos ossbehöverdu trivas med ettruktureratarbetssättoch att dagligen arbeta med digitala kommunikationsmedel。

Kontakt OchAnsökan.
vi arbetar medlöpandeurval och intervjuarbete ochdärförÖnskarvi dinansökansnarast。
Önskarduytterligare信息OMTjänstenÄrduvälkommenat kontakta per larsson som chef kompetenscenter安装ÖrebroPå070091 99 00。

VarmtVälkommenMed DinAnsökan通过NedanLänk!

申请

回到现有的工作

其他可用的工作

产品专家

申请最新
09-04-2021.
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź

初级主数据专家

申请最新
31-03-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź