nu rekryterar vi.Mitt-mål-är-nöjda-kunderButikssäljareGävle

回到现有的工作

申请最新:30-04-2021·地点:戈尔齐

Vill du Ha Eett ArbeteDärFokusLiggerPåServiceochnöjdakunder?FåruEntergiAv Att Utmana Kunder IOlikaLösningsförslag?SOMButikssäljareHOS太阳能Bemöterdudagligenvårakunerfrånlnstallationsbranschenföraterbjudavägledningochbästamöjliga服务Utifrånderas behov。HärBearetardu Med Kollegor MedFrämstaMåletAttSkapaMervärdeFörvåraKunder!VISÖKERUNENNYSTJÄRNAMEDStort Engagemang OchGärnaMedErfarenhetFrånElBranschen。

vi erbjuder.
EttOmväxlandeoch utmanande arbete hos Eett Av Norra Europas Mest Innovativa Och Ledande Sourcing&Services-FöretagInom El,VS Och Industri。VI VET ATTSOLARSMÖJLIGHERTATVäxaHängerPåattVåraMedarbetareFortsätteratt utvecklas。duharmöjlighetatt utveckla din kompetens i ettsäljbolag我框架。vi lever efter ostot“更强大”och nubehövervi digföratalriännustarkare。

丁卷
Du Kommer Att Vara AnsvarigFörVårButikDärVISäljerPropukterOchLösningar直到InstallatörerInom ElOmrådet。DetnebärFörsäljningOch Aktivt Butiksarbete,SåsomatSköta的Stiment,Hantera In-OchUtgående众神,Butiksoptimering Och Se Till Tid KampanjerMarknadsförsPåRättSätt。DuBemöterVåraKunderoch ger demförutom上帝服务,Teknisk支持Genom Att Guida Dem i Solars Produkter,Tjänsterochnyheterpåmarknaden。du Kommerävenattenomföravåraregelbundna kundaktiviteter och ha en en viktig roll iat Aktivt arbeta medförbättringarochförändringsarbeten。

kvalifikationer.
•DetViktigaste Av AlltÄRDINKänslaFörserversemetÄrocksåÖnskvärtattatdu har kunskap /erfarenhetfrånelbranschen(Exempelvisfrånutbildning,erfarenhet sommontörelerförsäljningav produkter)。
•visergärnaatdu harfarenhet avnågontyp avförsäljning
•上帝DatorvanaÄrensjälvklarhet

概要
Genom Ditt Engagemang Och DinLösningorienteradeTititydärdulyhördFörkundens·威尔士Du Arbetar AktivtMedFörsäljningOch Service Genom Professionalism,Nyfikenhet Och ViljaAttFörståKundensBehov。DusökerStändigt埃斯特贝特·奥恩司机Igenom Dessa。du bidrar med en positiv och Energifylld talityd och harlättfötttföratfåmed dig民间i dittinginagemang。FöratrivasHosOSSFåruEnergiAv Att Arbeta I En Social OchFöränderligMiljömedHögtTempo。Detärviktigtmed struktur och上帝组织i denna rollsåditrningssinneÄrocksåavstörstavikt

Kontakt OchAnsökan.
Låterdtasom du?vi arbetar medlöpnadeurval och ser framemot dinansökan。
Önskarduytterligare信息omTjänstenÄrduvälkommenattakta emilsjöström,district manager drive-in,emil.sjostrom@solar.se,070-6005369。

VarmtVälkommenMed DinAnsökan通过NedanLänk。

申请

回到现有的工作

其他可用的工作

初级订单管理专家

申请最新
21-05-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。动物园

初级主数据专家(定价)

申请最新
13-05-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź