poszukujemy.którzywidząmośliwościPrzedstawiciel Handlowy.

回到现有的工作

申请最新:12-05-2021·位置:Piła

CzyJesteśsoobą,którąmotywujemośliwośćosiągnięciasukcesu w stabilnej,międzynarodowejfirmie?Jeśli2JEGIEDZIIEDZIEIEDZIąjest“tak”我masz w s sobiepasjōhandlowca,maszszansùtaćsięczęściąnynamicznierozwijającegosięzespołusprizedażżqualy太阳能。KoniecznieSprawdýCZYNIE ODNAJDUJESZSIęWNAKREśLOMAMPONIżEJProfilu Zawodowyym,ByīMożeCzekamyWłaśnienaciebie!

Stanowisko.

Moëeszspodziewaćsięwieluinteresującychzadazwiązanychz rozwijaniem operacjidziałuhandlowogo。prowadzenie aktywnychdziałańsprzedażowychzgodnych zprzyjętąruzwoju firmybędziewymagałood ciebiemiędzynnymiuiejītnościposzukiwania nobyychiaia rynkowych oraznawiązywania我utrzymywania relacych。WaïnąCzęciąpeichobowiązkówbędzierównieżomentacjai prowadzeniespotkańhandlowych oraz negocjowaniewarunkówhandlowych。

TwójfulilZawodowy.

 • PotrafiszZaangażowaćsięwto,co robisz
 • Zdobyłeśjużdoświadczeniew pracy na stanowisku handlowca iposiadaszumiejętnośćideyfikowaniamośliwościbiznesowych
 • Znajomośćrynkubranżyelektrotechnicznejbędzietweim dodatkowym atutem
 • PotrafiszNawiązywaćiUtrzymywaćpozytywne Relacje Z InnymiLudīmi
 • TwejeWykształceniejest最小średnie
 • Masz Prawo Jazdy Kategorii B
 • PotrafiszObsługiwaćKomputer W Zastosowaniach Biznesowych
 • PosiadaszUmiejītnośćustalaniapriouorytetówiuieszodpowiedzialniewykonywaćswoje zadania
 • znajomośćjęzykaangielskiegobędzie两国atutem

miejsce zatrudnienia

两国橙色橙色杜兹瓦尼亚BędziePiła奥拉斯Przyległe尚不纯粹的地质古典。

Nasza的ofterta

 • Interesujīcapraca w stapilnej i discumentznierozwijającejsię,międzynarodowejfirmie zeskandynawskýkulturąomenticalyjn¶
 • atrakcyjne wy​​nagriodzenie wsparte systemem我prowizyjnym
 • Samochódsłużbowyoraz inne profesjonalnenarzędziapracy
 • opieka medyczna medicover.
 • Dofinansowanie做Karty Event Lub OK系统
 • Praca W Ambitnym I Zgranym Zespole
 • zindywidualizowane szkoleniawstəpnezapewniającezapoznaniesięze stratection i procesami formy太阳能
 • Dynamiczne I AmbitneśRodowiskoPracy,KtóreRozwiniePurejeUmiejětnoğcizawodowe

prześlijnamswojąaplikację

jeślimożeszzidentyfikowaććznakreȱlonymprzez nas profilem zawodowyym我jesteśzainspirowanynaszą,prizślijnwterminie do 8 maja br。Twój列表Motywacyjny oraz cvklikającna“aplikuj teraz”。

申请

回到现有的工作

W固定太阳能Zawdzięczamynaszsukces pracownikom skoncentrowanym naobsłudzeklientówipotrafiącymzpasjýzamieniaćmośliwościwdziałania。PracującWSolar,StajeszSięCzęciąkilkutysięcznegoZespołuLudziZinicjatywą,WierzęcychW MoCSłowa“德”。razemjesteśmyjednym zviodącychpartnerówwzaopatrzeniu iulługachoupypółnocnej,Oferujīcym梨酵母250tysięcyproduktówizapewniającymjednocześniejedynewwoim roczajurozwiązania。W 2020ROsiëgnęliśmyPrzychódWynoszący1.5Miliarda EUR,A W Chwili Obecnej Poszukujemy Ludzi,KtórzyPomogąNamOsiëgnąćJeszczeLepszy Wynik。JeśliJesteśOsobō,克哆·帕特拉菲·Zapewnićklientom到,CzegoNaprawdýPotrzebują,聂弗莱兹,奥·弗莱兹,Moëesz做NasDołęczyć。Więcejfiginalacjiznajdzieszna:www.solar.pl,www.styleitless.com

其他可用的工作

初级订单管理专家

申请最新
21-05-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。动物园

初级主数据专家(定价)

申请最新
13-05-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź