visöker.Klart-Jag -Kan-Jobba - 额外Lagerarbetare MedTrucktrbortFördeltidsuppdrag

回到现有的工作

申请最新:23-05-2021·位置:Halmstad

VIBehöverFörstärkaVårt队OchSökerUuLagerarbetare MedTrucktretfördeltidsuppdragoch sommarjobb

Har du Truckkort Och Erfarenhet AV Lagerarbete?Ärdudessutom en lagspelare som trivs med arbeta fysiskt ihögttempo?DÅÄRDENNATJÄNSTFEKTFör挖!

visergärnaattu somsökerharfarenhet avattköratruck och jobbapålagersedan tidigare。visökerenberbetsvillig person somärflexibel,ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete i en fartfylldmiljö。VidareÄrduenn lagspelare som kanstöttauppförandra ochÄryefektivnärdu·汉泰尔·卡特兰伦dubehärskardetsvenskaspråketflytandebådei tal och shrift。Viktigt Attocksåkunna ta tight tightebetsinstruktionerpåertefektivtsätt,bådemuntligtoch skriftligt。Tjänsternavi erbjuder只是nuärendast deltid,måndag-fredag​​,därtruckkortärel el el el。在SemsterperperperpiodenÖppnasdetcock UppStoraMöjlighetto toBådeflerochlängrearbetspass。KanskeDettaÄRDITT Kommande Sommarjobb!

劳工
SomTimanställdlagerarbetaresåkommerdu Huvudsakligen Arbeta Med Lagerplock,Packing,Mottagning / Utleverans AV Gods OchFörövrigtvanligtFörekommandearbetsuppgifterpåEttLager。

Viktigtförtjänsten.
- TruckKort Och Erfarenhet AV AttKöra卡车,A + B.
- Erfarenhet AV ArbeetePåETTLAGER
- Erfarenhet AV Packing Och Hantering Av ordrar
- noggran ochframåtidittarbetssätt
- förmåganatthahärskafysiskt arbete
- Datorvana.

visöker挖somär
- Flexibel.
- Självgående.
- ansvarstagande
- Lagspelare.

vi erbjuder.
EttOmväxlandeoch utmanande arbete hos Eett Av Norra Europas Mest Innovativa Och Ledande Sourcing&Services-FöretagInom El,VS Och Industri。Vår组织杠杆福特抹片橡胶强大在一起Med FokusPå数字和绿色och nuBehövervi digföratbliÄnnustarkare。vi har hududkontor igöteborg,centrallager i halmstad ochÖrebrosamtsäljkontorgeografisktspåloilikaorter i leartet,frångällivare我诺尔到Malmöieöder。viärkvalitets-ochmiljöcertieradygenigt iso。

钟表
Ärdudenlagerarbetare visöker?DinAnsökanSnarastdåVijobbarMedLöpandeUrvalOchTjänstenKanmaAttTillsättasInnanSistaAnsönksdag。obs!Tjänsternavi erbjuder只是nuärendastvastidsanställningarpådeltid。

Har duFrågorÄrduvarmtvälkommenattkontakta platschef Charlotta Canbro,0700-92 94 00。

申请

回到现有的工作

Lagerarbetare.

其他可用的工作

集团高级分类经理 - 工业自动化和力学

申请最新
21-05-2021.
地点
Solar Sverige AB,Flexibelt

初级订单管理专家(产科覆盖)

申请最新
21-05-2021.
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź