太阳能SøgerZh.JEG-ER-TEKNISK-Stærkprojektkoordinator - infraistuktur

回到现有的工作

申请最新:16-05-2021

Vil duVæreen del af solarsgrønneomstilling,og Vilduværemedtil at udbygge denitale infrastuktur?Er du Teknisk Velfunered og Klar Til在Tage Ansvar for udarbejdesamledeløsningertilkunden,og er du en udadvendt perse med en Vindende人格李自利者?sålæsdeneligvidere她。

HVEM ER VI?

InfraStruktur er Enspændendeifdeling ivækst。vi har mangeforskelligartedeområderog udviderløbendemed nyeforretningsområder。

Vi Henvender OS Blandt Andet Til Kunder Incen for Energiforsysektoren(El-Net Selskaberne)OG Til Kunder Inden for KommunikationsInfrastuktur(Fibernet Selskaberne)。Desuden Henvender vi Os Til Kunder,der Arbejder Inden for Trafik-Infrastuktur。Perserelt har vi et skarpt fokuspåringiskesamarbejdsaftaler med vors kunder-et samarbejde,Ittestbaserespålængerevarendesamarbejdsaftaler。

Vors Team Har Base I Svenstrup。Duer ikke et krav在du er properet i svenstrup,Men du Skal forvente在du i forbindelse medoplæringvil有en del aktivitet i svenstrup。Du Vil对Infrestuktur引用了Til Salgschefen。

Opgaver ogAnsvarsområder.
SOM Projektkoordinator I Infrastuktur VIL Dine Opgavervære:

  • 服务AF KunderPåTelefonen OGPå邮件
  • Behandling af Ordrer ogforespørgsler
  • OpfølgningPåOrdrebekræftelserog restordrer
  • Indhentning AF Priser Samt Prisopdatering OG Vedligehold
  • Oprettelse AF Tilbud SamtOpfølgningPåSsse
  • Mødeaktivitetmed Kunder i samarbejde med Eksternsælger
  • Udarbejdelse AF KPI'er.
  • Koordinering i forbindelsemedØvrigekunderog projekter
  • HåndteringAF Specialvarer.

HVEM ER DU?
对于在Fåuples,Skal du拥有En Teknisk Baggrund SOM for Eksempel Elektriker,El-Installatøreller en Handelsbaggrund Kombineret Med en Tekniskforståseog Interesse。HVIS DU HAR ERFARING FRA FORSYNINGBEN - FX FRA et EL-NET SELSKAB ELLER et FIBERNET SELSKAB-ER DEC EN福尔德尔。du Skalværei我站在Indgåithiodiobudkundenomkring tekniskeløsningersamtsælgetilkunden i samarbejde med den eksternesælger。

du er en persen,der ArbejderSelvstædigtog Proaktivt Med Dine Opgaver,Og Du Tager Ansvar for in udarbejde samledeløsninger。Du Er Udadvendt,Og Kan Lide在Væreikontakt med andre mennesker。

derudover har du en vindende personlighed,dergørdet nemt在Indgåi撒上撒玛尔贝尔PåTværs挖掘。

du kanbegådigpådansk ogengelskbådeskriftligt og mundligt。

Er du Blevet nysgerrig?
har vi fanget din intersess,og vil duhøremmeryingen?Såkontaktmegetgerne salgschef otto axelsenpå40 64 12 84为enuforpligtende snak。

ansøgwithrigst muligt og senest den 16. maj
Lyder Stillingen Som Noget for Dig,Så发送OS DINAnsøgningOG DIT CV Histrigst Muligt OG Senest Den 16. Maj。vi vuldereransøgningerløbende。

viglæderostil在hørefradig。

HVEM ER VI?
Klik她在MødeVoles Medarbejdere。

申请

回到现有的工作

Solar EnStærkEuropærs源素仪 - Og ServiceVirksomhed Inden for El,VVS,Industri Og Klima / Energi。太阳能STÅR为Effektivisering OG Tilbyder DigitaleLøsninger,SomGørvoreskunder til vindere。viføler,vibørdrowdengrønnevothtilling,og vi leverer brandens bedsteløsninger,der sikrerbæredygtig布鲁布·阿姆罗斯库。Hos SolarFårduder3.000 Kolleger I Ryggen,Som ErAmbitiøseog Ser Dit Potentialle。HVIS DU ER KLAR TILTHLEFTEBÅDESOGVORS VORS KUNDERS FORRETNING,SÅERVIKLARTIL TIL TIL ATStåMammenMed挖掘。

其他可用的工作

集团高级分类经理 - 工业自动化和力学

申请最新
21-05-2021
地点
Solar Sverige AB,Flexibelt

初级订单管理专家(产科覆盖)

申请最新
21-05-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź