vi utvecklarvårtaffärsområde工具Mitt-mål-är-nöjda-kunder客户经理工具

回到现有的工作

申请最新:04-06-2021

UtesäljareInomAffärsområdet太阳能工具
Brinnerduföratutmanaoch bryta ny mark?Har du Ett Driv Att SkapaLångsiktigaFirmärsRelationerMedOper优化AV Kundens Verksamhet I Fokus?Ärduenerfarensäljaremed bakgrund inomm verktyg ochfästmaterialsom Vill vara med och vinna fler marknadsandelar?DÅKANDAMARAVÅRNYAUTESÄLJARE直到ProduktomRåde太阳能工具Med Placing I斯德哥尔摩。
du blir enviktig nyckelspelare i ett nystartat队Som arbetar medförsäljninginommverktyg ochfästmaterialÖverHelaSverige。DITTANSVAROMRÅDEBELBETA BELBETA MARKNADEN INOM DITT DISTIKT MOTOFPPSATTAFÖRSÄLJNINGSMÅLOCHSÄKASTÄLLATATVÅRACHONERSVERKSAMHET UTVECKLAS IRÄTTRIKTNETNEINOM VERKTYG OCHFÄSTMATERIAL。

du Kommer attUtgåfrån斯德哥尔摩MedArbetsfältmälardalen。

vi erbjuder.
EttOmväxlandeoch utmanande arbete hos Eett Av Norra Europas Mest Innovativa Och Ledande Sourcing&Services-FöretagInom El,VVS Och Industri。VI VET ATTSOLARSMÖJLIGHERTATVäxaHängerPåattVåraMedarbetareFortsätteratt utvecklas。Personlig Utvecklingvärderarvihögtoch vi erbjuder bland annat olikautbildningsprogramförinkarriärsutveckling。vi lever efter ostot“更强大”och nubehövervi digföratalriännustarkare。

Huvudarbetsupppgifter

•Genom Personliga Och DigitalaKundbesökBearbeta Nya Och Befintliga Kunder

•ErbjudaFörnödenheterSåsomFästmaterialoch Verktyg Som Matchar Kundens Behov

•Genomföraexterna展示器Inomafrsområdet工具

•Medverka Vid Kundevent,Seminarier SamtMässor

kvalifikationer.

•visergärnaatdu harfarenhet av limnandeförsäljning

•Goda Kunskaper I OfficePaketet

•B-KörkortDÅFARBETETINNEFATTAR RESOR OCHTILLGÅNGTILLTJÄNSTEBIL

•Har du Ett redan Upparbetatkontaktnätser vi det som meriterande

概要
SOMUtesäljareHOSSer vi Att du har tydligtaffärsfokusoch elttruktureratarbetssätt。Du Agerar Resultatinriktat MotLångsiktigaFörsäljningsmåloch med eTt Stort Engagemang ochintresseförvårakunders verksamhet utvecklar duaffärsmässigavercarmässigavercarmässigavercener。Föratnånångångii denna roll tr​​ivs du MedMångaKontaktytoroch duHarlättttat斯卡帕飞行器inla LED。VI Ser Att duÄrsjälvständig,Kreativ OchMålmedvetenFöratsdrivaLångsiktigaSäljProcesser。Du Motiveras Av Att Utmana Dina Kunder ISäljdialogenoch du Har Hela Tiden en MedvetenSäljstrategi。VI SER DEC SOM Meriterandee Om du Har Ett UpparbetatKontaktnätInom Branschen OchFramföralltdrivet Och Viljan att Utveckla DinaAffärsrelationeroch din egenförsäljning。

Kontakt OchAnsökan.
Låterdtasom du?VälkommenMed DinAnsökan通过NedanLänk。
Önskarduytterligare信息omTjänstenÄrduvälkommenat kontakta,FörsäljningschefPatrik Olsson,Mobil:072-502 88 11
Urvalet Kommer AttSKELÖPANDEVARFÖRVIVillHAINDINANSÖKANSÅSAARSSNARTSOMMÖJLIGT。

På太阳能ÄRviförstmed det senaste och har full KollPåurevecklingenPåVåraPricknader。vårframgångligger i medarbetare som vet hur mankänneravefterfråganochomsätterden iförsäljning。Som MedarbetarePå太阳能FårduSällskapAV 3 000和RA Klart-Jag-Kan-Typer Som TrorPåStyrkani AttSägaJA。TillsammansÄRvi en av Norra Europas Ledande Sourcing-OchServiceFöretagInom El Och VVS。VIMarknadsför215 000 Produkter OchSäljerunikaLösnnnerningar。Nu Ska vi Bli Fler。2020 Hade VI enOmsättningPå16Miljarder SEK。

OM duären person som kan gunkunderna vad debehöveroch inte bara vaddefråger埃弗尔埃弗尔埃弗尔埃弗尔·斯托尔·杜斯·索卡挖至奥斯。GÅwww.solar.se。

申请

回到现有的工作

其他可用的工作

解决方案架构师(SAP EWM)

申请最新
30-06-2021.
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź,rokicińska162

MDM解决方案专家

申请最新
30-06-2021.
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź,rokicińska162